Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Mina Tjänster

Medial vägledning

Vägledning via änglakort/orakelkort, tarotkort och helande fotokort som jag själv har skapat, samt ett personligt änglabudskap.

40 minuter 600 kr

Vägledning via änglakort/orakelkort, tarotkort och ett personligt änglabudskap.

30 minuter 500 kr

Prova på session:Vägledning via änglakort/orakelkort och tarotkort.

20 min 300 kr.

Stöd & rådgivning i Messenger. Kungens makt i sverige finns inte längre

3 samtal på 30 min 1000 kr kungafamiljen har mycket pengar

Personligt kort med budskap 150kr Monarki är ett statsskick där statschefen är en monark. Det har tidigare i historien ofta funnits valmonarkier, men i nutida monarkier går tronen nästan alltid i arv inom en och samma ätt. Den svenska monarkin grundar sig på traditioner som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Antalet kungar har under denna långa tid uppgått till fler än 70 personer, som alla kan anges vid namn. Sveriges nuvarande Kung, Carl XVI Gustaf, tillträdde tronen den 15 september 1973 och är nr 74 i ordningen. Vi vet inte vilka som var de första svenska kungarna. De var troligen stormän från släkter med stark ställning. Först från medeltiden kan man räkna med att det fanns en centralmakt, som bestod av konung och råd. Vasatiden kungahuset Under Gustav Vasas tid (1523–1560) stadfästes arvsrätten till den svenska kungakronan genom så kallade arvföreningar. När den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte valdes till Sveriges tronföljare vid riksdagen i Örebro i augusti 1810 antogs en ny successionsordning: en av de svenska grundlagarna. Ätten Bernadotte har innehaft Sveriges tron sedan 1818. Ändringar i successionsordningen skedde 1980. Då infördes fullt kognatisk tronföljd. Det innebär att monarkens äldsta arvinge, oavsett om det är en man eller kvinna, har arvsrätt till kronan. Monarkin som statsskick i Sverige fastslogs i 1809 års regeringsform och gällde i 165 år. 1974 antogs den nu gällande regeringsformen. Sverige har en konstitutionell monarki. Monarkens, statschefens, uppgifter regleras i grundlagen. Sveriges konstitutionella monarki utvecklades i slutet av 1800-talet och 1900-talets början.

Till startsidan