Min intention är att förenkla orakelkorten och deras betydelse, så att de ska blir lättillgängliga för alla och inte bara för oss som redan har ett andligt intresse. Två begrepp fundera på. Å ena sidan vetskap och andra sidan vetenskap och vad de står för.

Symboler

Symbolspråket triggar vår intuition. Vi kan få mycket hjälp i vår vardag genom att reflektera över vad en bild kan ha för betydelse. Hur den kan hjälpa oss i vår egen situation.

När jag drog kortet Make Music kom meningen Att ha många strängar på sin lyra upp och plötsligt stod det klart vad kortet har för betydelse.

Vetenskap eller vetskap

Jag har arbetat med människors utveckling hela mitt vuxna liv och i verksamheter som har haft en tydlig ram kring hur arbetet får gå till. Det måste finnas vetenskapliga bevis på hur man når sina resultat och det har också varit viktigt att kunna visa upp utbildningsdokument på det man kan.

Inom mig har jag hela tiden vetat att de enda begränsningar som finns är de jag sätter upp för mig själv. Jag har vetat, utan att kunna förklara hur, att det finns något större än oss själva. Något bortom allt och att vi har en visdom/vetskap inom oss som vi hade med oss redan innan vi kom hit. Troligtvis sitter vi redan inne med svaren.

Att ha flera strängar på sin lyra 

Parallellt med mitt vanliga jobb som socionom har jag intresserat mig för det alternativa. Jag har gått flera andliga/mediala kurser, läst metervis med andlig och filosofisk litteratur och fått det här med vetskap bekräftat. Det jag visste djupt inom mig redan ifrån början, har landat inom mig.

Att ha flera strängar på sin lyra betyder att ha många olika färdigheter. För mig handlar det om att vi kan och vet så mycket mer än vi tror. Kunskap som vi har trängt bort. Kanske har vi lyssnat för mycket på andra och tagit för givet att andra vet bättre än vi och den vetskap vi redan besitter.

Glömd kunskap eller tystnad

När vi var små berättade vi sådant vi upplevde för de vuxna och fick höra att vi fantiserade, att vi inbillade oss och då tystnade vi helt. Vi kanske till och med glömde vår vetskap.

Nu är det dags att återuppta makten över oss själva. Du har många olika sidor av dig själv och fantastiska egenskaper och kunskaper som du ännu inte har upptäckt. Sådant du tycker du om att göra. Det som väcker upp dig och vad som engagerar dig. Det du uppskattar hos dig själv och sådant du vill utveckla vidare.

Allt du vill kan du göra. Våga och du har allt att vinna. Om du vill läsa mer om mig och min bakgrund välkommen till min hemsida: